Odhlašování obědů

Úvodní stránka > Jídelna > Odhlašování obědů

Odhlašování oběda, svačiny, přesnídávky - musí být vždy odhlášeno do 7,00 hod. téhož dne.

ZPŮSOBY ODHLAŠOVÁNÍ:

  1. v aplikaci Naše MŠ
  2. písemně na e-mail: stravovani@msboro.cz 

Pokud rodiče nahlásí změnu jinak - neručíme za to, že tato změna bude provedena.

Jiný způsob odhlašování dětí nebude brán na zřetel. (NEODHLAŠUJTE NA MOBIL třídy ani formou SMS).

Pokud dítě není odhlášeno:

  1. z odpolední svačiny - je možnost si z této svačiny odebrat svačinu pouze originál zabalenou - např. mléčné výrobky. 
  2. z oběda - pouze první den nemoci dítěte, je možnost odebrání oběda do jídlonosiče v době od 11.10 do 11.20 hodin.

Jinak je oběd rozdán ostatním dětem v MŠ.
Jestliže je dítě neomluveno, oběd je dále započítáván.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace