Jídelna

Mateřská škola má vlastní školní kuchyni. Dětem připravujeme a nabízíme zdravou výživu, jež ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu dětí a významně se podílí na vytváření kladných stravovacích návyků.

Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných norem a předpisů. Máme nastaven pitný režim v průběhu celého dne (základem je voda). Dětem je nabízen také čaj, džus, ovocné šťávy a mléko. Během celého dne jsou děti pobízeny k pití, aby se jim tato potřeba stala přirozenou. Pitný režim je dodržován i na zahradě. Děti jsou vedeny k maximální samostatnosti při stolování a k odpovídajícím stolovacím návykům.

Je respektováno jejich osobní tempo při jídle. Děti k jídlu nenutíme, vhodnou motivací je vedeme k ochutnávání. Jdeme dětem příkladem a stolujeme s nimi. Každý den dostávají děti ovoce nebo zeleninu. Doba mezi poskytovanými pokrmy odpovídá doporučovaným intervalům. Paní kuchařka a vedoucí stravování vzájemně spolupracují a inovují jídelníček, dbají na estetickou úpravu jídla. Zároveň spolupracují s učitelkami, tak aby jídelníček doplňoval a navazoval na plánové aktivity v MŠ (Vánoční den, Masopust, Zelený čtvrtek atd.).

Nejstarší děti si zkouší samy připravit svačinu a oběd (namazání pečiva, příprava oblohy, nalévání čaje a polévky).

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace