O Mateřské škole

Úvodní stránka > O Mateřské škole

Informace o MŠ

Právní subjekt: Mateřská škola Borohrádek, příspěvková organizace

Adresa: Husova 530, 517 24 Borohrádek

Zřizovatel: Město Borohrádek

Mateřská škola se nachází téměř v centru města Borohrádek, ale zároveň leží v blízkosti lesa a je obklopena rozlehlým parkem. Naše poloha umožňuje bezpečné vycházky dětí do okolí a na nedalekou stezku. Budova MŠ je jednopatrová a má tři věkově smíšené třídy, jednu umístěnou v přízemí (Liščata) a dvě (Sovičky a Medvíďata) se nachází v 1. patře. Kapacita MŠ je 78 dětí. Třídy jsou prostorné a slunné. Každá třída disponuje velkou hernou s oddělenou ložnicí, šatnou dětí a sociálním zařízením. Mateřská škola má 13 zaměstnanců. V každé třídě pracují dvě kvalifikované učitelky. V roce 2000 prošla budova rekonstrukcí, kdy došlo k výměně oken, vstupních dveří, celkovému zateplení budovy a zabudování ochranného kódového systému. Okolí školy tvoří zahrada a městský park. V těsné blízkosti se nachází autobusové i vlakové nádraží. Jsou zde velmi dobré možnosti pro parkování při dopravě dětí do MŠ.

Všechny třídy jsou vybaveny dětským nábytkem. K dispozici máme kvalitní hračky a didaktické pomůcky. Hračky, pomůcky a výtvarný materiál jsou umístěny tak, aby byly dětem dostupné (na policích a otevřených skříňkách) a samy si je mohly brát a uklízet. Třídy jsou uspořádány na mnoho herních koutků. Děti se v nich věnují manipulaci s materiálem, výtvarným činnostem, konstruktivním hrám a experimentují. Pomůcky a hračky jsou postupně doplňovány novými a moderními. Děti se podílejí na výzdobě tříd, šaten a chodeb MŠ. Dětské práce jsou tak přístupné i rodičům.

Děti využívají přilehlou zahradu a rozlehlý park ke spontánním pohybovým aktivitám. Zahrada má mnoho vzrostlých stromů a keřů, které naskýtají možnost stínu v teplých letních měsících. V roce 2017 prošla zahrada kompletní výměnou herních prvků (je vybavena pískovištěm, průlezkami, dětským domečkem, houpačkami, lanovou pyramidou, lavičkami aj.). Na zahradě i v parku jsou umístěny hmyzí hotely, ptačí budky a krmítka. Je plná podnětů a koutků určených k tvořivosti dětí, objevům a pokusům. Naším přáním je využívat zahradu po co největší část dne a vést děti k tvořivosti a objevování krás přírody.

V roce 2016 bylo zmodernizováno sociální zázemí MŠ a můžeme se tak pyšnit krásnými a plně funkčními umývárnami.

Mateřská škola disponuje vlastní školní kuchyní, kde jsou denně připravována jídla dle zásad zdravé výživy.

Provoz školy: 6.30 - 16.00 hodin.

Historie

První oddělení mateřské školy v Borohrádku bylo otevřeno na podzim roku 1945 v rodinné vile. Zájem rodičů vedl k přemístění mateřské školy do budovy bývalého očního sanatoria v Husově ulici a dochází k rozšíření o další třídy.

V 70. letech 20. století vzrostl  v Borohrádku počet rodin s malými dětmi natolik, že vznikl nedostatek míst v mateřské škole. Na zahradě Městského úřadu Borohrádek se začala stavět nová budova mateřské školy , která byla v květnu 1982 dokončena a téhož data i slavnostně otevřena.

V budově byly umístěny jesle a 2 třídy mateřské školy pro děti mladší a předškolní. Každá z těchto tříd v MŠ byla tenkrát naplněna do počtu 33 dětí.

V roce 1990 dochází ke zrušení jeslí a mateřská škola tak získává další třídu.

Od roku 1992 vznikají 3 třídy mateřské školy, uspořádané heterogenně.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace