ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – ÚNOR 2020

Úvodní stránka > Aktuality > ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – ÚNOR 2020

Vážení rodiče,

v lednu proběhlo vyšetření zraku a výsledky máte již u svých třídních učitelek. Některé paní učitelky se vzdělávaly na kurzu Pedagogická diagnostika jehož druhá část proběhne 25. února. Opět nám tento den pomůže suplovat paní učitelka Iva Jehličková.

 

Rodičům, kteří přihlásili děti na lyžařský kurz (9. 3. – 13. 3.) přijdou v prvním únorovém týdnu podklady k platbě. Věnujte prosím tomuto emailu pozornost.

 

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Ve středu 12. února proběhne ve třídě Soviček schůzka pro rodiče předškoláků
s prvostupňovými učitelkami místních základních škol. Účelem této schůzky bude předat informace o zápisu a sdělit požadavky na připravenost dětí. Dále se dozvíte, na co se v následujícím předškolním období zaměřit, abyste usnadnili svým dětem vstup do základní školy. Na schůzce bude přítomna i Mgr. Taťána Zavoralová Stodůlková z Pedagogicko-psychologické poradny RK, která Vám též odpoví na dotazy ohledně školní zralosti.

 

Čas: 15:30 – 16:30 hodin.

Schůzka je primárně určena pro rodiče předškoláků. Mohou se jí ale  zúčastnit i rodiče mladších dětí

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI:

 

  • 2. logopedie – Mgr. Sahulová
  • 2. schůzka pro rodiče předškoláků
  • 2. náhradní termín návštěvy předškoláků v ZŠ TGM
  • 2. divadlo v MŠ
  • 2. dopolední karneval

 

 

 

U Z A V Ř E N Í   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

 

v době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 20. 7. do 14. 8. 2019.

Zbývající týdny v červenci a srpnu bude provoz omezen podle počtu přihlášených dětí.

 

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace