Provoz MŠ od 1. září 2020

Úvodní stránka > Aktuality > Provoz MŠ od 1. září 2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o základních pravidlech provozu mateřské školy od 1. září 2020 zpracovaných podle manuálu MŠMT. Situace se může měnit, případné změny Vám budou vždy sděleny prostřednictvím webových stránek nebo na nástěnkách v šatnách.

Pokyny pro rodiče při příchodu do MŠ:

  • Při vstupu do budovy je nutné, aby rodič (osoba, která dítě doprovází) použila dezinfekci na ruce. Dezinfekce je k dispozici u všech vchodů do MŠ i v šatnách dětí.
  • Dítě si před příchodem do třídy umyje ruce v umývárně.

Do mateřské školy je zakázán vstup osobám, které vykazují známky respiračního onemocnění, osobám které v předchozích 24 hodinách jevili příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota 37˚C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, zvracení, ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky rýmy a kašle, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je zapotřebí tuto skutečnost doložit třídní učitelce potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost. Bez tohoto potvrzení nebude dítě do mateřské školy ráno přijato.

Jestliže se výše uvedené příznaky u dítěte vyskytnou v průběhu dne, bude informován zákonný zástupce dítěte o bezodkladném vyzvednutí dítěte.

Hračky přinesené z domu nejsou povoleny s výjimkou plyšové na spaní, která bude pouze v postýlce.

Roušky nejsou zatím potřeba.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace