ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – ZÁŘÍ 2020

Úvodní stránka > Aktuality > ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče,

je tu opět nový školní rok a s ním i začátek školních dobrodružství a zážitků, ale i řád a pravidelnost, kterou návrat do školy přináší. Děkujeme Vám rodičům, za Vaši důvěru, se kterou nám své děti svěřujete.

 • Nově nastupující děti prosím přihlaste k docházce do MŠ na e-mail: stravovani@msboro.cz nebo telefonicky do hlasové schránky mobilního čísla 777 48 37 85.
 • Věnujte prosím zvýšenou pozornost informacím ohledně provozu MŠ v souvislosti s opatřeními vydanými MŠMT (zde v záložce aktuality + v šatnách dětí).
 • V srpnu se s námi rozloučila paní učitelka Ivana Pírová, která bude mít miminko a spoustu mateřských povinností. Přejeme jí zdravé a spokojené miminko.
 • Vítáme nové paní učitelky: Hanu Hercíkovou, která bude třídní učitelkou u Liščat, Veroniku Zemanovou – třídní učitelku u Medvíďat a Janu Říhovou – zastupující učitelku za paní uč. Irenu Klingerovou ve třídě Sovičky.
 • Jako v minulých letech nám bude suplovat paní učitelka Iva Jehličková.
 • Prosíme Vás o kontrolu a případné doplnění telefonních kontaktů v Evidenčním listu, vyplnění tiskopisů pro pověření vyzvedávání dětí jinou osobou a vyplnění tiskopisu Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (u třídních učitelek).
 • Pročtěte si a podepište seznámení se Školním řádem (v šatnách dětí).
 • Rodiče předškoláků prosíme o seznámení s letákem ohledně povinného předškolního vzdělávání + podpis. 
 • Prosíme rodiče předškoláků, aby přiváděli své děti do 8,00 hodin. V době od 7:00 – 9:30 hodin probíhají činnosti zaměřené na přípravu dětí do ZŠ. Později děti chodí ven a Ti, kteří přicházejí do MŠ v 9,00 hodin, nestihnou většinu vzdělávací nabídky.
 • Prosíme o důsledné zavírání vchodových dveří při příchodu i odchodu z MŠ.

Co nás čeká v září..

V měsíci září probíhá ve všech třídách adaptační program. Děti tak mají čas na seznámení se s prostorami MŠ, s dětmi, učitelkami a ostatními zaměstnanci. Délka adaptačního období je individuálně upravována dle potřeb dětí. Učitelky k dětem přistupují citlivě a individuálně se jim věnují. Dostatek času je také věnován pochopení denního řádu a nastaveným pravidlům v jednotlivých třídách. Naším hlavním záměrem je vytvořit dítěti takové podmínky k pobytu v mateřské škole, aby se do ní rádo vracelo a cítilo se v ní bezpečně. Vytvářet ve třídě klidnou pohodovou atmosféru, aby se děti do MŠ těšily, dokázaly si vzájemně pomáhat a naslouchat. Podporovat dětská přátelství, kamarádské vztahy. Vést děti k pocitu, že se v MŠ setkává s těmi, kteří ho mají rádi, starají se o to, aby mu zde bylo dobře a mohlo bez zábran poznávat prostředí školy a okolí. 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI:

 • Ve čtvrtek 17. 9. proběhne v MŠ logopedická depistáž. Klinická logopedka
  Miroslava Sahulová bude dojíždět do MŠ 1x měsíčně a za přítomnosti rodičů bude s dětmi pracovat individuálně. Konkrétní termíny upřesníme po vstupní depistáži. Zájem o vyšetření dětí nahlaste u třídních učitelek + je potřeba vyplnit souhlas s vyšetřením.
 • Třídní učitelky vybírají 500,- Kč do třídního fondu, který je určen na divadla a jiné kulturní akce. Na konci školního roku tento fond vyúčtujeme a přeplatky Vám vrátíme.

 

Přejeme Vám všem úspěšné vykročení do nového školního roku.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace