ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – LISTOPAD 2020

Úvodní stránka > Aktuality > ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – LISTOPAD 2020

Vážení rodiče,

na začátku října začal kroužek pro předškolní děti v naší polytechnické místnosti „Kutílek“. Kroužek probíhá v době odpoledního odpočinku od 12:15 do 13:00 hodin a je zaměřen na rozvoj pracovních činností a přípravy na vstup do ZŠ. Z preventivních důvodů (proti šíření nákazy koronaviru) byla tato aktivita přerušena – tuto aktivitu vždy vede jiná paní učitelka, než kterou má dítě jako třídní učitelku. Kutílka opět zahájíme, až bude příznivější situace.

Lyžařská škola nám přidělila nový termín na lyžařský výcvik (původní termín byl v době jarních prázdnin). ZAPIŠTE SI NOVÝ TERMÍN: 4. 1. – 8. 1. 2021.

PROSÍME O DŮSLEDNÉ ZAVÍRÁNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ PŘI PŘÍCHODU I ODCHODU Z MATEŘSKÉ ŠKOLY. Téměř každý den se stane, že dveře zůstávají dokořán a do MŠ může vstoupit cizí osoba.

Prosíme rodiče předškoláků, aby přiváděli své děti do 8,00 hodin. V době od 7:00 – 9:30 hodin probíhají činnosti zaměřené na přípravu dětí do ZŠ. Později děti chodí ven a Ti, kteří přicházejí do MŠ v 9,00 hodin, nestihnou většinu vzdělávací nabídky.

ORGANIZACE DNE VE TŘÍDÁCH:

 

Dopolední integrovaný blok

6.30 – 12.15 hodin

 

6.30 – 7.00 hodin

scházení dětí v jedné z tříd

6.30 – 9.30 hodin    

příchod dětí (obvykle do 8:30), nabídka činností, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, zdravotní cvičení, IP s předškolními dětmi, komunitní kruh – přivítání dne, diskuze, realizace činností řízených pedagogem

8.30 -  9.15 hodin    

hygiena, ranní svačina

9.30 – 11.30 hodin

pobyt venku

 

11.30 – 12.15 hodin    

hygiena, oběd

Odpolední integrovaný blok

12.15 – 16.00 hodin

 

12.15 – 14.00 hodin    

příprava na odpolední odpočinek,

literární nebo hudební relaxační chvilka (je upřednostňována četba na pokračování),

odpočinek dětí respektující rozdílnou potřebu spánku jednotlivých dětí,

při nespavém režimu klidové aktivity, individuální činnosti s dětmi

14.00 – 14.30 hodin    

hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.00 hodin

spontánní skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, zájmové činnosti, individuální plánované činnosti

15.30 – 16. 00

rozcházení dětí v jedné z tříd

Plánovaný screening školní zralosti je z důvodu covid 19 zrušen. V případě zájmu o toto vyšetření se však můžete objednat na individuální vyšetření školní zralosti přímo ve SPC. Vyšetření by se konalo ve stejných dnech jako v MŠ (tj. 10. 11. – 12. 11. 2020). Telefonní kontakt na objednání: 491 421 813 nebo 606 729 574.

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI:

  • Úterý 18. 11. logopedie s Mgr. Miroslavou Sahulovou.
  • Divadelní představení jsou do odvolání zrušena.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace