PŘEDŠKOLÁCI - domácí škola

Úvodní stránka > Aktuality > PŘEDŠKOLÁCI - domácí škola

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a neúčasti dětí ve výchovně vzdělávacím procesu jsme se rozhodly připravit pro naše předškoláky materiály, které Vám pomůžou se vzděláváním dětí doma (povinné předškolní vzdělávání). V listopadu s dětmi obvykle probíráme roční období, podzimní počasí, změny přírody, les a zvířata žijící v lese. Materiály, které Vám předkládáme, jsou na dva týdny (2. 11. – 13. 11.). Není cílem vše vypracovat hned, ale během následujících dvou týdnů s dětmi hovořit a pracovat na toto téma. 

Materiály Vám zašleme e-mailem nebo si je můžete vyzvednout v tištěné podobě v MŠ.

Náměty na činnosti s dětmi:

 • Vyjmenovat roční období – zaměřit se na podzim (pracovní list /PL/ – vyjmenuj podle obrázku, které je to roční období a podzimní obrázek vybarvi).
 • Rozkládej slova na slabiky pomocí vytleskávání, urči počet slabik ve slově (podzim, les, list, houba, muchomůrka, žaludy, kaštan, drak) + určuj počáteční hlásky ve slovech.
 • Zahraj si hru „Kdo se z lesa ozývá“ – rodič vydává zvuky zvířete a dítě hádá a naopak. Hru může hrát více osob.
 • Dechové cvičení – foukání do listu, pod dohledem dospělého sfouknout svíčku.
 • Pracovní list – posloupnost děje – rozstříhej si obrázky a seřaď podle posloupnosti děje.
 • Rozvoj zrakového vnímání – PL na pravolevou orientaci – odliší obrázek v řadě lišící se vertikální polohou.
 • Grafomotorika – PL – trénuj správný úchop tužky, tlak na papír (netlačit).

Pobyt venku:

 • Při procházce si povídejte o stromech (jehličnaté x listnaté) – děti se pokusí vysvětlit rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy. Plody listnatých stromů – kaštany, žaludy, ořechy. Plody jehličnatých stromů – šišky – nasbírejte šišky a podívejte se na rozdíly mezi nimi.
 • Nasbírej si listy a spojuj je k sobě za sebou a vytvoř ocas draka.
 • Skladba stromu – kořeny, kmen, koruna stromu, větve – dívej se na stromy v přírodě.
 • Co znamená pojem „holý strom“??
 • Procvičuj pojmy větší x menší – např. u stromů, listů, šišek aj.
 • Venku se proběhněte, střídejte chůzi a běh „indiánský běh“, poskoky, chůzi pozadu, přeskakování, slalom mezi stromy, chůzi po kládě atd.
 • Vymysli písničky o podzimu, lese a zazpívej je (např. Já do lesa nepojedu, Hajný je lesa pán).
 • Poslechni si písničku od Svěráka a Uhlíře – Stromy.
 • Popros rodiče, aby ti přečetli pohádku, Boudo, budko – povídej si o pohádce, která zvířata v pohádce vystupují, kdo byl první, poslední atd. Můžeš nakreslit obrázek (pak ho přines do MŠ).

V MŠ máme mnoho materiálů a pracovních listů, které Vám můžeme zapůjčit nebo nakopírovat. Domníváme se však, že je třeba děti zapojit především do sebeobsluhy - při hygieně a oblékání. Učte děti zavazovat tkaničky, mazat chleba, krájet zeleninu, navlékat korálky, stříhat. Hrajte společenské hry. Veďte děti k úklidu hraček a věcí na své místo, ať Vám pomohou utírat nádobí, prostírat stůl, skládat a třídit vyprané prádlo- obracet oblečení z rubu na líc.

Při stolování děti jedí celým příborem – v MŠ toto trénujeme od začátku školního roku a děti si tuto dovednost osvojují velmi dobře.

Prosíme děti, aby si pracovní listy podepsaly a po návratu do MŠ je odevzdejte třídním učitelkám. Materiály uložíme do jejich portfolií. V případě, že se situace v MŠ nezlepší, tak Vám za dva týdny pošleme opět náměty na práci domů.

V případě dotazů nám zavolejte.  Rády odpovíme na všechny Vaše dotazy.

Mějte se hezky, pozdravujte „naše děti“ a těšíme se, až se znovu sejdeme.

Třídní učitelky Hana, Jana, Dana a Eva

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace