Divadlo - Chaloupka z perníku

Úvodní stránka > Události > Divadlo - Chaloupka z perníku
Třída Liščata
Termín: od 10.10.2023 08:30 do 10.10.2023 09:30

V úterý 10. října bude v MŠ divadlo s názvem pohádky Chaloupka z perníku. 

KULTURA OBLÉKÁNÍ

U dětí chceme rozvíjet estetické cítění v oblasti společenských a kulturních akcí. Obracíme se proto na vás rodiče s prosbou o vzájemnou spolupráci. Prosíme Vás, dávejte dětem do MŠ vhodné slavnostní oblečení na tyto akce: divadelní představení v MŠ i mimo budovu, fotografování dětí, vystoupení dětí – zpívání, besídky, vánoční den, pasování na školáky aj.

Děkujeme. 

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace