Zdravý životní styl dětí v MŠ

Úvodní stránka > Projekty > Zdravý životní styl dětí v MŠ

Zdravý životní styl dětí v MŠ

Název projektu: Zdravý životní styl dětí v MŠ

Program: Prevence rizikového chování a zdravý životní styl

Popis realizace projektu:

Projekt „Zdravý životní styl dětí v MŠ“ je projekt, kterým se zabýváme v naší škole dlouhodobě a intenzivně. Konkrétně v MŠ realizujeme každodenní cvičení včetně rozcviček a relaxačního cvičení. Děti vedeme k samostatnosti a rozvoji fantazie a také k odpovědnosti za vlastní chování. Děti plánují a realizují spontánní pohybové aktivity v ranních blocích (využívají tělocvičné náčiní a dle vlastní volby si připravují různě náročné dráhy). Učitelky pak zařazují hromadné nebo skupinové cvičení, také každý den. V případě příznivého počasí přesouváme pohybové aktivity do venkovního prostředí, kde využíváme širokou škálu nakoupených pomůcek (balanční prvky, lana), ale využíváme i venkovní a přírodní prvky. V oblasti zdravého stravování spolupracujeme s paní kuchařkou, která připravuje zdravá jídla. Děti s paní kuchařkou diskutují na téma zdravé potraviny. Tato oblast vzdělávání je také součástí denního života v našich třídách. Aktivity na podporu jsou zařazovány při ranních nabídkových aktivitách, kdy děti pracují individuálně nebo v malých skupinách (např. třídí potraviny dle druhu, barvy, chuti nebo „vaří“ podle receptu atd.). Při stravování si ve třídách povídáme o surovinách, jídle a přípravě jídla. Všechny tyto aktivity podporujeme i díky interaktivním vzdělávacím seminářům na téma zdraví a zdravý životní styl, které realizujeme několikrát ročně vždy na jiné téma. Témata jsou uvedena ve Školním vzdělávacím programu s názvem Škola mezi lesy. Také úzká spolupráce s rodiči v této oblasti přispívá k psychické pohodě dětí. Rodiče zapojujeme např. při realizaci sportovních odpoledních akcích (jízdy na koloběžkách, plnění různých úkolů na připravených stanovištích). V poslední době se nám díky získaným financím daří zvyšovat kompetence dětí v oblasti hodnocení a sebehodnocení nebo v oblasti sociálního a emočního vývoje dětí. Díky emočním kartám, které jsme si pořídili, je pro děti tato oblast lépe pochopitelná a dokáží se lépe vyjadřovat. Díky finanční podpoře KHK a tomuto projektu, budou děti z naší mateřské školy odcházet s rozvinutými klíčovými kompetencemi v oblasti zdravého životního stylu, a tím se stanou osobami, které tyto dovednosti budou dále šířit ve své rodině i okolí a budou tím přínosem pro náš kraj.

Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace