Zdravý životní styl dětí v MŠ II.

Úvodní stránka > Projekty > Zdravý životní styl dětí v MŠ II.

Název: Zdravý životní styl dětí v MŠ II.

Program: Prevence rizikového chování a zdravý životní styl

Popis realizace projektu:

Naše škola má zdravý životní styl zakotven ve školním vzdělávacím programu. Zaměřujeme se na pohyb, psychickou pohodu a zdravé stravování. Během roku jsme realizovali mnoho aktivit ve spolupráci s rodiči. Mezi poslední patřilo setkání u příležitosti oslavy Dne dětí. Rodiče a děti sportovali v duchu „olympijských her“ na zahradě i v parku u školy. Hlavním cílem bylo spolupracovat na dané pohybové aktivitě. Ve třídách máme relaxační koutky vybavené sedacími vaky a různými senzorickými a senzomotorickými pomůckami. Nově jsme si pořídili senzorický stůl, který je u dětí velmi oblíbený, u stolu třídí předměty podle různých kritérií, hrají si s vodou nebo pískem. Děti dobře reagují na semafor na kontrolu hluku. Zvukový signál je upozorňuje, že hluk ve třídě přesahuje určitý stupeň. A v neposlední řadě ve škole probíhá každodenní sportování. Buď při ranní nabídkové činnosti, nebo jako řízená aktivita učitelkou. Všechny nakoupené pomůcky jsou v denním kontaktu s dětmi. Pomůcky v teplých dnech nosíme i ven a děti si staví překážkové dráhy i na zahradě. Jsme moc rádi, že jsme si do naší školy mohli pořídit spoustu nových pomůcek, které mají dlouhotrvající charakter. Budou je využívat i děti, které do MŠ teprve nastoupí. Doufáme, že pokládáme základy pro budoucí generaci, kterou bude bavit sportovat.

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 7. 2024

publicita-page-1

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace