Z pohádky do pohádky

Úvodní stránka > Projekty > Z pohádky do pohádky

Název projektu: Z pohádky do pohádky

Program: Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevňování prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Popis realizace projektu:

Naše škola se zabývá etickou výchovou již několik let a proto je v našem zájmu tuto oblast co nejvíce podporovat a rozvíjet. Pro děti předškolního věku je přirozené tzv. situační učení, které staví na využití situací, které se kolem nás v reálném životě dějí. Děti si díky různým maňáskům a kostýmům můžou tyto role vyzkoušet a lépe pochopit, co kdo v dané situací cítí. Tyto aktivity jsou u dětí velmi oblíbené.

Ve třídách jsme uzpůsobili prostředí, tak, že vznikly divadelní koutky, ve kterých si děti hrají spontánně, nebo aktivitu řídí učitelka. Díky materiálům, které jsme si pořídili, se děti snáze seznamují s klasickými pohádkami, učí se rozlišovat dobro a zlo. Rozšiřují svoji slovní zásobu, učí se spolupracovat a domlouvat. Všechny tyto dovednosti jsou důležité pro jejich budoucí život – vždyť umět se domluvit je jednou ze základních dovedností člověka. Realizujeme besídky pro rodiče a prarodiče – děti hrají divadlo, 2x za rok spolupracujeme s Domovem pro seniory – součástí je představení/vystoupení dětí. Nedílnou součástí je výchova ke kultuře. Hraní divadla a různých rolí u dětí vzbuzuje pocit důležitosti, vědí, že se musí soustředit, že k divadlu patří vhodně se obléknout a být v klidu.

Termín realizace: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024

 Z pohádky do pohádky

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace