Polytechnické aktivity jako součást praktického života v MŠ

Úvodní stránka > Projekty > Polytechnické aktivity jako součást praktického života v MŠ

Polytechnické aktivity jako součást praktického života v MŠ

Název projektu: Polytechnické aktivity jako součást praktického života v MŠ

Program: Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání

Popis realizace projektu:

Cílem projektu „Polytechnické aktivity jako součást praktického života v MŠ“ je především podpora polytechniky již v útlém věku. Děti se v MŠ běžně zapojují do praktických aktivit (zametání, hrabání listí, příprava na práci a úklid pomůcek, seznamují se s různými druhy materiálu, pracují s nářadím). Polytechnická výchova je součástí našeho ŠVP a rádi bychom rozšířili pomůcky, díky kterým se mohou děti dále seznamovat s touto oblastí a získávat základy pro pracovní činnosti. Jedním z cílů těchto aktivit je, že děti chápou a získávají informace o tom, že věci spolu souvisí a jsou propojené. Nejedná se pouze o rozvoj jedné oblasti, ale v rámci aktivit děti získávají schopnosti a dovednosti napříč všemi vzdělávacími oblastmi.

Polytechnická výchova není jen položení základů pro praktické dovednosti, kterým se aktivně věnujeme, ale je to i oblast práce se stavebnicemi, která rozvíjí mimo jiné i předmatematické představy, rozvíjí čtenářskou gramotnost, jemnou i hrubou motoriku, která má velmi důležitou roli pro základy čtení a psaní. Práce se stavebnicemi umožňuje tvořivou hru, při které je prožitek, jedním z nejdůležitějších faktorů učení. Projekt rozdělujeme do dvou oblastí - chceme se věnovat pokusům a objevům a také tvořivé práci se stavebnicemi. Většinu aktivit zaměřených na podporu polytechniky lze přesunout v letních měsících i ven a tím pomůcky maximálně využít. Pokusy a objevy – umožní dětem aktivně si vyzkoušet metody, s jejichž využitím získají dovednosti k vytváření jednoduchých konceptů budoucích poznatků ze základů některých vědních disciplín (mechaniky, optiky, zkoumání vlastností látek atd.). Práce se stavebnicemi – díky stavebnicím můžou děti stavět různé stavby, vymýšlet návrhy staveb (rozvoj prostorového vnímání) a např. pracovat podle plánu - tím rozvíjí logické a technické dovednosti. Stavebnice umožňují dětem pracovat ve skupině i individuálně. Přínosem pro KHK bude generace dětí, která bude mít položené základy rozvoje polytechnické výchovy, generace, kterou budou tyto aktivity bavit a budou jí blízké. Děti budou znát důležitost některých praktických činností pro život.

Realizace projektu: 1. 8. 2022 – 31. 7. 2023

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace