Polytechnické aktivity jako součást praktického života MŠ II.

Úvodní stránka > Projekty > Polytechnické aktivity jako součást praktického života MŠ II.

Název Projektu: Polytechnické aktivity jako součást praktického života v MŠ II. 

Popis realizace projektu: 

Cílem projektu je podporovat dlouhodobě polytechnickou výchovu v naší MŠ. Tuto oblast máme ukotvenou i ve školním vzdělávacím programu a během školního roku realizujeme mnoho činností ve třídě, na zahradě, v lese, ale třeba i s rodiči např. u příležitosti oslavy Dne otců nebo Zahradní slavnosti. Děti pracují s nářadím u pracovního ponku, vytváří výrobky ze dřeva, kovu, plastu, látek, zatloukají, lepí, šroubují. Na zahradě se věnují praktickým činnostem jako je hrabání listí, nakládání na kolečko, zametání. Také pěstují rostliny – např. hrášek, šeříková rajčata, snaží se vypěstovat rostliny od semínka (např. slunečnice). Zde cílíme na dlouhodobější péči o rostlinu – je potřeba o něco pečovat, aby to vydrželo a přineslo plody, děti přímo vidí, jaký je to proces. Díky multifunkčnímu stolu děti zkoumají jevy, vlastnosti, lupou zkoumají drobné živočichy a život v hlíně a mohou si tyto výsledné aktivity ponechat na později. Stůl lze využívat jako interiérový, ale i venkovní. V těchto letních měsících je velmi oblíbenou učební pomůckou. Díky poloze naší na MŠ můžeme chodit denně do lesa a děti si nosí spoustu věcí (kamínky, šišky, kůru, klacíky), které později třídí v třídících boxech – procvičují množství (více, méně), věci si ukládají na později, kdy je využívají na výrobu různých panáčků, domečků, zvonkoher apod. Díky knihám, encyklopediím a určovacím klíčům děti prohlubují dovedností hledání informací a bádání. Nákup konstruktivních stavebnic umožňuje dětem rozvíjet logické myšlení a technické dovednosti -  tyto stavebnice jsou v provozu každý den – dají se využívat u všech témat a celoročně. Některé složitější stavebnice jsou určeny pro starší děti a umožňují jim rozvíjet matematickou gramotnost. Projekt polytechnické výchovy je pro nás velmi důležitý, protože umožňuje jiný způsob vzdělávání než jen ve třídě. V tomto školním roce se pedagogové vzdělávali v oblasti, jak učit děti venku. Měli jsme cyklus seminářů na toto téma. Těšíme se, že dětem v MŠ umožňujeme položit základy k pracovním činnostem, tak aby byly v budoucnosti samostatnější a uměly logicky uvažovat.

Termín realizace: 1. 8. 2023 - 31. 7. 2024

Název projektu Polytechnické aktivity jako součást praktického života v MŠ II. Dotace je určena na účel Polytechnická výchova a vzdělávání a podpora digitalizace vzdělávání. Projekt je evidovaný p

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace