Hravě zdravě

Úvodní stránka > Projekty > Hravě zdravě

Cílem tohoto projektu je prevence zdraví a předcházení úrazům. Chceme u dětí předškolního věku rozvíjet úctu ke zdraví a schopnost chovat se ohleduplně ke zdraví svému i druhých. S primární prevencí, která má formu přiměřenou věku dětí, začínáme již v mateřské škole. Chceme u dětí podporovat zdravý životní styl, podporovat aktivní činnosti podporující zdraví a péči o tělo, upevňovat kladný vztah ke svému tělu, podporovat zdravé klima školy. Mezi základní oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu zahrnujeme výživu, pohybové aktivity, pracovní činnosti, duševní pohodu, odolnost vůči stresu i různým závislostem (kouření, drogy, alkohol, návykové chování, šikanu, rizikové sexuální chování) a sociální vztahy. 

Cítíme, že oblast prevence rizikového chování a zdravého životního stylu potřebuje zvýšenou pozornost, proto je důležité formovat tyto hodnoty již od dětství. Zdravý životní styl předškolních dětí - jedná se o soubor fyzických a psychických faktorů ovlivněných prostředím. V mateřské škole je neformálním kurikulem zdravého životního stylu vhodně volený časový rámec dne, ve kterém se, podle potřeb dětí, vyskytují volný pohyb, spontánní hra, relaxace doplněné zdravým a pestrým stravováním a zastřešené bezpečným sociálním prostředím. Klima třídy pozitivně ovlivňují věkově smíšené třídy, respektující přístup učitelů a spolupráce s rodiči. To vše dohromady tvoří zdravý způsob života, který je základem pro tvorbu postojů a hodnot.
Děti se pomocí tohoto projektu seznámí formou interaktivních seminářů s péčí o tělo, zdravé zuby, první pomocí. Do projektu budou zařazeny pohybové aktivity, ale i relaxační cviky.

Projekt je zaměřen

  • Na podporu zdraví formou interaktivních seminářů pro děti.
  • Pohybové aktivity ve třídě i venku.
  • Relaxaci. Relaxační koutky slouží dětem jako místo, kde si mohou odpočinout, zklidnit se, být jen samy se sebou. Jsou zde terapeutické polštáře, sedací vaky, světelný stoleček. Relaxační koutek navozuje příjemnou atmosféru, stimuluje smysly. Děti se učí relaxovat, zklidnit se, uvolnit. Relaxační koutky mají všestranné využití a pro každé dítě se najde něco, co ho zaujme. Relaxační chvilky působí blahodárně nejen na zdravotní stav, ale i na psychiku a vytváří příjemnou atmosféru a klima ve třídě.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace