Digitální technologie v MŠ

Úvodní stránka > Projekty > Digitální technologie v MŠ

Digitální technologie v MŠ

Název projektu: Digitální technologie v MŠ

Program: Rozvoj podmínek pro vzdělávání – inovace ve vzdělávání

Popis realizace projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora digitálních a informačních technologií v naší škole. Děti chceme podporovat v této oblasti a to také povede k plynulému přechodu do základního školství, kde informační technologie také využívají. Učitelky zařazují aktivity s výukovými programy Barevné kamínky během dne při ranních nabídkových činnostech, ale také při klidových činnostech, kdy děti nespí. Na dotykovém notebooku si osvojují znalosti z oblastí zvířat žijících na statku, informace o změnách počasí a ročním období, ale také velmi důležité znalosti o naší vlasti. Děti mohou při těchto činnostech spolupracovat a diskutovat. Aktivity s digitálními roboty jsou u dětí velmi oblíbené. Paní učitelky připravují vzdělávací nabídku tak, aby se děti učily spolupracovat a aby aktivita rozvíjela i logické myšlení. Pro děti jsou tyto činnosti velmi oblíbené a dokonce si vytváří svoje vlastní projekty, jak robota naprogramovat. Již během několika zkušeností se s roboty i výukovými programy naučily pracovat a často si o tyto pomůcky říkají v době, kdy mají volnou hru a můžou si organizovat čas podle svých zájmů. Využívání těchto pomůcek při výuce považujeme jako přínosné, jde o jinou formu vzdělávání a dochází tak k obohacování vzdělávací nabídky o nový způsob práce. Děti se rozvíjí v této oblasti a v budoucnu budou schopny lepší orientace při práci s PC nebo v práci s obdobnými technologiemi. 

Realizace projektu: 1. 8. 2021 – 31. 8. 2022

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace