ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – ŘÍJEN

Úvodní stránka > Aktuality > ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – ŘÍJEN

Vážení rodiče,

v září proběhla v MŠ logopedická depistáž s klinickou logopedkou Mgr. Miroslavou Sahulovou. Depistáž byla určena především pro děti, které plní povinnou předškolní docházku. Máte možnost se s paní Sahulovou spojit a domluvit se s ní na individuální schůzce přímo zde v mateřské škole (kontakt: 603 274 572). Logopedie probíhá zpravidla 1x za měsíc v přízemí v polytechnické místnosti za přítomnosti rodičů. Termíny: 6. 10., 20. 10., 18. 11., 15. 12. 2020. Předpokladem pro úspěšnou výuku čtení a psaní je správná výslovnost hlásek.

Prosíme rodiče předškoláků, aby přiváděli své děti do 8,00 hodin. V době od 7:00 – 9:30 hodin probíhají činnosti zaměřené na přípravu dětí do ZŠ. Později děti chodí ven a Ti, kteří přicházejí do MŠ v 9,00 hodin, nestihnou velkou část vzdělávací nabídky.

  • Vybíráme 500,- Kč na divadla.
  • I v letošním školním roce budeme jezdit na lyžařský výcvik do Olešnice v Orlických horách. Své děti můžete předběžně přihlásit v šatnách do konce října. Děkujeme.

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI:

  • Úterý 6. 10. logopedie s Mgr. Miroslavou Sahulovou.
  • Ve čtvrtek 8. 10. čeká předškoláky dopolední výlet do ZOO parku ve Stěžerech. V šatnách vyplňte souhlas s účastí svého dítěte na výletě. Děkujeme. 
  • Pátek 9. 10. bude v MŠ focení. Fotit bude tradičně firma Photodienst. Dětem dejte oblečení vhodné na focení. Začátek v 8:00 hodin. Fotit se budou jen děti, které jsou přihlášené.
  • Ve dnech od 10. listopadu do 12. listopadu 2020 bude v MŠ probíhat screening školní zralosti. Tuto službu pro nás již čtvrtým rokem zajišťuje SPC Rychnov nad Kněžnou. Šetření školní zralosti zjišťuje u předškoláků úroveň grafomotoriky, sluchových a zrakových funkcí. Po vyšetření budou mít rodiče možnost konzultace s doporučením, jak s dětmi v posledním školním roce před nástupem do ZŠ pracovat. V případě zájmu o toto vyšetření se dostavte na konzultační schůzku s pracovnicí SPC v úterý 13. 10. 2020 v čase od 6:30 do 8:00 hodin, kde vyplníte informovaný souhlas a získáte více informací. Schůzka bude v prvním patře v ředitelně (cca 10 minut).
  • Úterý 13. 10. – divadelní představení „Zahrada skřítků“ od 10:30 hodin.
  • 20. 10. logopedie v MŠ s Mgr. Miroslavou Sahulovou.
  • Ve dnech 29. 10. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Nahlaste docházku dětí do seznamu na nástěnkách v šatnách.

 

Během října začne kroužek pro předškolní děti v naší polytechnické místnosti „Kutílek“. Kroužek probíhá v době odpoledního odpočinku od 12:15 do 13:00 hodin a je zaměřen na rozvoj pracovních činností a přípravy na vstup do ZŠ. Harmonogram střídání dětí upřesníme. Více informací získáte u třídních učitelek.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace