Zprávy z naší školy LISTOPAD

Úvodní stránka > Aktuality > Zprávy z naší školy LISTOPAD

Vážení rodiče,

na začátku října začal „Kutílek“ pro předškolní děti v naší polytechnické místnosti. Polytechnická výchova je součástí našeho školního vzdělávacího programu, činnosti smysluplně obohacují denní program dítěte a připravují ho tak pozvolna na nástup do školy základní. Praktické činnosti jsou nedílnou součástí života dětí v našich třídách. Kutílek probíhá v době odpoledního odpočinku od 12:15 do 13:00 hodin a je zaměřen na rozvoj pracovních činností a přípravy na vstup do ZŠ.

PROSÍME O DŮSLEDNÉ ZAVÍRÁNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ PŘI PŘÍCHODU I ODCHODU Z MATEŘSKÉ ŠKOLY. Téměř každý den se stane, že dveře zůstávají dokořán a do MŠ může vstoupit cizí osoba.

Ráda bych do našeho pedagogického kolektivu přivítala novou paní asistentku Bc. Markétu Macounovou. Paní asistentka bude pracovat ve třídě Medvíďat.

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

pondělí 15. 11. a v úterý 16. 11. 2021 bude v MŠ probíhat screening školní zralosti. Tuto službu pro nás již pátým rokem zajišťuje SPC Rychnov nad Kněžnou. Šetření školní zralosti zjišťuje u předškoláků úroveň grafomotoriky, sluchových a zrakových funkcí. Po vyšetření budou mít rodiče možnost konzultace s doporučením, jak s dětmi pracovat.

V případě zájmu o toto vyšetření se dostavte na konzultační schůzku s pracovnicí SPC v pátek 5. listopadu od 6:30 do 8:00 hodin, kde vyplníte informovaný souhlas a získáte více informací.  Schůzka bude v prvním patře v ředitelně školy.

 NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI:

  • Pondělí 1. 11. logopedie s Mgr. Miroslavou Sahulovou.
  • Pátek 5. 11. konzultační schůzka s pracovnicí SPC ohledně vyšetření školní zralosti.
  • Pondělí 15. 11. a úterý 16. 11. vyšetření školní zralosti – SPC Rychnov nad Kněžnou.
  • Pondělí 22. 11. logopedie s Mgr. Miroslavou Sahulovou.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace