ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ od 11. května

Úvodní stránka > Aktuality > ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ od 11. května

Vážení rodiče,

Rada města Borohrádek rozhodla, že od pondělí 11. 5. 2020 zahajujeme omezený provoz naší MŠ. Pokud jste se rozhodli využít od 11. května 2020 služeb mateřské školy, přihlaste, prosím, své dítě (všechny děti jsou nyní z MŠ odhlášené) na emailu: stravovani@msboro.cz nebo telefonicky do hlasové schránky mobilního čísla 777 48 37 85 a seznamte se s následujícími pokyny.

Informace o provozu školy a hygienických opatřeních

Provoz mateřské školy bude fungovat v omezeném režimu prioritně pro děti, které plní povinnou předškolní docházku a pro děti pracujících rodičů.  

Cesta do mateřské školy, pohyb před MŠ

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Před MŠ jsou vyznačeny dvoumetrové rozestupy – žádáme Vás o dodržování těchto rozestupů.
 • Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 16:00 hodin. Zákonným zástupcům není umožněn vstup do budovy.
 • Před třídou Liščat (mimo společné vnitřní prostory) dojde k předání dítěte od rodiče, popřípadě jiné odpovědné osoby. Děti si ráno od zákonného zástupce vyzvedne zaměstnanec školy, odvede je do šatny, počká, až se děti převléknou, než děti vstoupí do třídy, tak si umyjí ruce vodou a dezinfekčním mýdlem. Poté budou předány učitelce.
 • Děti přivádějte do 8:00 hodin.

Kontrola zdravotního stavu dítěte

 • K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé. Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená tělesná teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty.
 • Žádáme Vás však o sledování zdravotního stavu Vašich dětí, lze velmi dobře vypozorovat, že dětem není dobře již před nástupem těchto příznaků. V případě, že dítě dorazí do školy s některým z těchto příznaků, bude ihned izolováno a po telefonické domluvě s rodiči ho vrátíme zpět domů.
 • Kontrola zdravotního stavu bude probíhat vždy při předávání dítěte do mateřské školy.
 • Měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby.

V prostorách mateřské školy

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce vodu a tekutým mýdlem.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ. Zahrada bude do odvolání pro veřejnost uzavřena.
 • Po návratu do třídy si děti opět umyjí ruce dezinfekčním mýdlem. Používat budeme pouze jednorázové papírové ručníky.
 • Dětem nedávejte z hygienických důvodů do MŠ osobní věci a hračky.

Pravidla pro provádění úklidu a dezinfekce

 • Na chodbách i ve třídách budou umístěny bezoplachové dezinfekční gely.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá vícekrát denně.
 • Časté větrání – minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut.
 • Děti budou poučeny o způsobu mytí rukou.
 • Bude probíhat důkladné čištění povrchů a časté mytí problémových míst (kliky dveří, vypínače – několikrát denně, stoly, židle – denně).

Čestné prohlášení a osoby z rizikových skupin

 • Před nástupem dítěte do MŠ je třeba vyplnit čestné prohlášení. Jedná se potvrzení bezinfekčnosti a zhodnocení rizikovosti dítěte.

 Mgr. Eva Musilová

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace