PROVOZ ŠKOLY OD 12. dubna

Úvodní stránka > Aktuality > PROVOZ ŠKOLY OD 12. dubna

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o tom, jak v naší škole bude vypadat návrat dětí do MŠ. V této první fázi se do školy mohou vrátit děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti rodičů IZS s tím, že děti mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí. Na děti se velmi těšíme a uděláme  maximum, aby návrat do naší mateřinky proběhl, co nejpřirozeněji (zaměříme se opět na posilování vzájemných vztahů, podporu komunikace a spolupráce a obnovení pracovních návyků). I vy rodiče můžete přispět k úspěšné adaptaci dětí tím, že je budete pozitivně motivovat.

Do datové schránky jsem obdržela informace k zahájení provozu mateřských škol  a vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. Bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek). K tomu účelu bude vyhrazena naše polytechnická učebna v přízemí školy (do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m). Průběh testování: zákonný zástupce dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, který škola obdrží pro všechny děti) za přítomnosti pracovníka školy a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního testu odchází dítě za doprovodu zaměstnance školy do třídy. V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky. Není možné používat vlastní test nebo provádět testování doma. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

Příchod a odchod dětí do/z MŠ

V pondělí a ve čtvrtek bude pro vstup do budovy školy vyhrazen ze zadní části budovy školy (od parku) přes polytechnickou učebnu. Tyto dny bude probíhat testování za účasti rodičů.

 

Další dny v týdnu (úterý, středa, pátek) bude fungovat vchod třídy SOVIČKY. Děti u dveří převezme zaměstnanec školy a odvede je do jejich šatny a třídy.

 

Odpolední vyzvedávání (celý týden) bude probíhat tak, že zazvoníte na třídu svého dítěte a vyčkáte než Vám „služba“ dítě přivede.

 

Omlouvání dětí bude fungovat klasicky (na záznamník, emailem). Ranní a odpolední službě můžete případně nahlásit změny v docházce dětí.

 

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ VÁS PROSÍME O PŘIVÁDĚNÍ DĚTÍ DO 8:00 HODIN. PERSONÁLNĚ JE VELMI SLOŽITÉ ZAJISTIT TENTO CHOD ŠKOLY.

 

Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

 

Děkujeme Vám rodičům za intenzivní spolupráci při distančním vzdělávání dětí. Velmi si vážíme vzájemné spolupráce. Vzhledem k tomu, že rodiče v této první fázi nebudou vstupovat do škol, a nebudou tak v každodenním kontaktu s třídními učitelkami, chceme nastavit možnost konzultací buď telefonicky nebo přes aplikaci teams. Chceme Vás i nadále informovat o aktivitách, které plánujeme a realizujeme v rámci tříd.

Třídní učitelky Vám opět budou volat a informovat Vás o úspěších Vašich dětí.

 Eva Musilová

 

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace