Konzultační hodiny

Úvodní stránka > Aktuality > Konzultační hodiny

Individuální konzultace

Vážení rodiče,

při naší práci klademe velký důraz na vzájemnou informovanost, která pedagogům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí. Nejčastěji si paní učitelky s rodiči vyměňují drobné informace při každodenním styku, pro detailnější rozhovory jsou ale připraveny individuální konzultace. Předmětem těchto schůzek může být např. školní zralost, informace o adaptačním období, rozvoj dítěte, stravování aj. V případě zájmu si domluvte schůzku s třídními učitelkami. Všechny paní učitelky si po předchozí domluvě s rodiči vyhradí čas na rozhovor v pohodlí a soukromí třídy.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace