Karanténa

V průběhu docházky do MŠ (třída Liščata) přišly některé děti do rizikového kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19. V rámci ochrany veřejného zdraví je nezbytné bezprostředně zajistit domácí karanténu těchto dětí, omezit styk s ostatními osobami a vyčkat na kontakt příslušného pracovníka CALL-CENTRA MZ. Karanténa je nařizována v délce 10 dnů od data posledního rizikového kontaktu s osobou, u níž byla prokázána nákaza koronavirem (tj. od 21. 10. 2020).

 Toto sdělení se týká pouze dětí, které byly v MŠ v úterý 20. 10. a ve středu 21. 10. 2020. Se všemi zákonnými zástupci jsem telefonicky řešila tuto situaci. Všichni zákonní zástupci byli poučeni.

  

Eva Musilová, ředitelka

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace