Informace k provozu MŠ + ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – BŘEZEN 2021

Úvodní stránka > Aktuality > Informace k provozu MŠ + ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – BŘEZEN 2021

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o zprávách z naší školy. Bohužel se v pondělí 23. března v mateřince neuvidíme a ani v tuto chvíli nevíme přesné datum, kdy se do školy vrátíme (informace k provozu škol z MŠMT: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu).

Chtěla bych upozornit rodiče předškoláků, že děti čeká zápis do základní školy. Zápis se na obou borohrádeckých školách koná ve stejném termínu (sledujte prosím webové stránky základních škol). Děti, které budou mít odklad školní docházky, musí také podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + doloží dokumentaci ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Škola doma

Paní učitelky chystají tematické vzdělávací aktivity pro děti, které mají dvě části. První část má obecný charakter, kdy jsou dětem nabízeny aktivity zaměřené na dané téma. Druhou část tvoří aktivity (pracovní listy nebo činnosti zaměřené na znalosti a dovednosti), které vycházejí z individuální diagnostiky dětí nebo z doporučení pedagogicko-psychologické poradny (či SPC).

Nově chystáme krátká videa s návody a nápady na vyrábění. Sledujte webové stránky v nové záložce „videa“.

Jarní putování je naplánováno na pátek 26. března od 14:00 hodin. Trasu si můžete projít do středy 31. března do 17:00 hodin. Veškeré informace o této stezce najdete v pátek na hlavních dveřích budovy školy.

Pro děti chystáme  „velikonoční výzvu“. Ve středu 24. března budou před MŠ připravené naše mobilní zahrádky, které děti mohou ozdobit různými velikonočními kraslicemi. Kraslice buď pověsíte na proutky, nebo zapíchnete se špejlí do hlíny. Kraslice můžete nosit průběžně do Velikonoc. Budeme se těšit na Vaše výrobky.

I v době, kdy je MŠ zavřená se paní učitelky vzdělávají. Absolvujeme semináře „rozvoj grafomotoriky u dětí“ a seminář „fyzikální pokusy“. Náš pedagogický tým se i v tomto školním roce schází při supervizi s Mgr. Evou Hrubou.  Zaměřujeme se na práci s novými metodami a technikami, které nás posouvají dál. Výuka je díky nim pro děti zábavnější a efektivnější. Všechny semináře jsou hrazeny z OP MAS Nad Orlicí.

Ráda bych oznámila, že se po dlouhodobé nemoci vrací paní učitelka Irena Klingerová. Bude pracovat ve třídě Sovičky. Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Janě Říhové za její pracovní nasazení a skvěle odvedenou práci. Paní učitelce přeji úspěchy v její pedagogické dráze.

Děkujeme za emaily a fotografie, které nám posíláte. Máme velkou radost, když vidíme, jak se dětem daří. 

Mějte se hezky, opatrujte se. 

Eva Musilová

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace