DOTAZNÍK

Vážení rodiče,

prosíme Vás o vyplnění hodnotícího dotazníku, který najdete ve vašem emailu. Vyplnění dotazníku Vám zabere max. 10 minut a my budeme mít možnost získat informace z pohledu rodičů na výchovu a vzdělávání, které škola dětem poskytuje, a také na další připomínky, jež souvisejí s celkovou kvalitou každodenního chodu naší MŠ. Váš názor může být podnětem pro zkvalitnění naší práce. V závěru dotazníku naleznete možnost napsat nám vzkaz. V případě, že by Vám nešlo dotazník otevřít nebo vyplnit, obraťte se na třídní učitelky, vyřešíme to nebo můžeme poslat papírovou verzi. 

Vysoká účast rodičů je pro nás důležitá kvůli věrohodnosti zpracovaných výsledků, děkujeme!

Termín odeslání vyplněného dotazníku je do 21. 6. 2023

Děkujeme za Vaše názory.

Mgr. Eva Musilová

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace