Triády pro předškoláky - Liščata

Úvodní stránka > Události > Triády pro předškoláky - Liščata
Třída Liščata
Termín: od 01.02.2023 15:00 do 01.02.2023 16:05

Srdečně Vás zveme na setkání za účelem společného sdílení a plánování v oblasti vzdělávání dítěte. Hlavním aktérem setkání je dítě, které prezentuje svoji dosavadní práci v oblasti vzdělávání. Pro rodiče je to chvíle, kdy může své dítě vidět z jiného úhlu než doma.

TRIÁDA - Je setkání, které se účastní dítě - rodič - učitel.

CÍL SETKÁNÍ - Během triády si trojice zúčastněných shrnuje, co se dítěti za uplynulé období povedlo, a to ve všech vzdělávacích oblastech. Nejde o hodnocení dítěte, ale o podrthnutí jeho předností a motivaci k dalšímu pokroku učení.

ROLE UČITELE - Učitel je v roli průvodce a podporovatele.

ROLE RODIČE - Rodiče odpovídají na otázky: Co našemu dítěti jde? Co ho zajímá? V čem vyniká? V čem by se mohlo zlepšit?

DÉLKA SETKÁNÍ JE 15 MINUT - Informace ohledně uskutečnění setkání triád, tj. kdy a v jaký čas si vyplňte na nástěnce v šatně.

 

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ

T Ř Í D N Í U Č I T E L K Y

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace