Logopedická depistáž s Mgr. Miroslavou Sahulovou

Úvodní stránka > Události > Logopedická depistáž s Mgr. Miroslavou Sahulovou
Termín: od 06.09.2021 09:00 do 06.09.2021 10:00

V pondělí 6. 9. proběhne v MŠ logopedická depistáž. Klinická logopedka
Mgr. Miroslava Sahulová bude dojíždět do MŠ 1x měsíčně a za přítomnosti rodičů bude s dětmi pracovat individuálně. Konkrétní termíny upřesníme po vstupní depistáži. Zájem o vyšetření dětí nahlaste u třídních učitelek + je potřeba vyplnit souhlas s vyšetřením.

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace