Zprávy z naší školy - září 2021

Úvodní stránka > Aktuality > Zprávy z naší školy - září 2021

Vážení rodiče,

je tu opět nový školní rok a s ním i začátek školních dobrodružství a zážitků, ale i řád a pravidelnost, kterou návrat do školy přináší. Děkujeme Vám rodičům, za Vaši důvěru, se kterou nám své děti svěřujete.

 • Nově nastupující děti prosím přihlaste k docházce do MŠ na e-mail: stravovani@msboro.cz nebo telefonicky do hlasové schránky mobilního čísla 777 48 37 85.
 • Věnujte prosím zvýšenou pozornost informacím ohledně provozu MŠ v souvislosti s opatřeními vydanými MŠMT (na webu v záložce aktuality + v šatnách dětí).
 • Prosíme Vás o kontrolu a případné doplnění telefonních kontaktů v evidenčním listu, vyplnění tiskopisů pro pověření vyzvedávání dětí jinou osobou a vyplnění tiskopisu Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (u třídních učitelek).
 • Pročtěte si a podepište seznámení se Školním řádem (v šatnách dětí).
 • Rodiče předškoláků prosíme o seznámení s letákem ohledně povinného předškolního vzdělávání + podpis.

 

Prosíme rodiče předškoláků, aby přiváděli své děti do 8,00 hodin. V době od 7:00 – 9:30 hodin probíhají činnosti zaměřené na přípravu dětí do ZŠ. Později děti chodí ven a Ti, kteří přicházejí do MŠ v 9,00 hodin, nestihnou většinu vzdělávací nabídky.

 

PROSÍME O DŮSLEDNÉ ZAVÍRÁNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ při příchodu i odchodu z MŠ.

Co nás čeká v září …

V měsíci září probíhá ve všech třídách adaptační program. Děti tak mají čas na seznámení se s prostorami MŠ, s dětmi, učitelkami a ostatními zaměstnanci. Délka adaptačního období je individuálně upravována dle potřeb dětí. Učitelky k dětem přistupují citlivě a individuálně se jim věnují.  Dostatek času je také věnován pochopení denního řádu a nastaveným pravidlům v jednotlivých třídách. Naším hlavním záměrem je vytvořit dítěti takové podmínky k pobytu v mateřské škole, aby se do ní rádo vracelo a cítilo se v ní bezpečně. Chceme vytvářet ve třídách klidnou a pohodovou atmosféru, aby se děti do MŠ těšily, dokázaly si vzájemně pomáhat a naslouchat. Budeme podporovat dětská přátelství, kamarádské vztahy, vést děti k pocitu, že se v MŠ setkávají s těmi, kteří ho mají rádi, starají se o to, aby mu zde bylo dobře a mohlo bez zábran poznávat prostředí školy a okolí. 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI:

 • V pondělí 6. 9. proběhne v MŠ logopedická depistáž. Klinická logopedka
  Miroslava Sahulová bude dojíždět do MŠ 1x měsíčně a za přítomnosti rodičů bude s dětmi pracovat individuálně. Konkrétní termíny upřesníme po vstupní depistáži. Zájem o vyšetření dětí nahlaste u třídních učitelek + je potřeba vyplnit souhlas s vyšetřením.
 • Třídní učitelky vybírají 600,- Kč do třídního fondu, který je určen na divadla a jiné kulturní akce. Na konci školního roku tento fond vyúčtujeme a přeplatky Vám vrátíme.
 • září v 10:00 hodin organizujeme pro děti divadelní představení s názvem „Vodník Rybička“.
 • září je pro děti připravena „Rytmická show“.

 

Informace k provozu MŠ od 1. září 2021

Rodiče jsou povinni mít při pobytu v budově školy respirátor min. FFP2 (případně nano roušku dle nařízení MZd) přes nos a ústa. Děti i rodiče si po příchodu do školy dezinfikují ruce, dále si ruce umyjí po každém příchodu do své třídy.

Děti do školy nesmí, pokud mají zvýšenou tělesnou teplotu, kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy. V případě, že dítě dorazí do MŠ s některým z těchto příznaků, bude ihned izolováno a po telefonické domluvě s rodiči ho vrátíme zpět domů.

 

Zákaz vstupu do budovy školy platí pro osoby s příznaky infekčního onemocnění.

 

Přejeme Vám všem úspěšné vykročení do nového školního roku.

Mgr. Eva Musilová, ředitelka

 

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace