ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – LEDEN 2022

Úvodní stránka > Aktuality > ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY – LEDEN 2022

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o nadcházejících událostech v naší škole.

 

POBYT VENKU – i v zimních měsících chodíme s dětmi ven. Prosíme Vás o sledování aktuálního počasí a podle toho děti ráno do MŠ oblékejte. Je třeba, aby měly vyteplené kalhoty, legíny nebo punčochy, vhodné boty, čepici a rukavice. Správné oblečení umožní dětem užít si pobyt na čerstvém vzduchu. Děkujeme.

BESEDA S VĚZEŇSKOU SLUŽBOU – v úterý 4. ledna přijedou do naší MŠ zaměstnanci VS  ČR s ukázkou jejich práce. Dětem ukáží vozidlo, seznámí je se způsobem jejich práce, předvedou jim pracovní pomůcky, helmy, vysílačky, oblečení atd., děti si můžou věci prohlédnout. Jedná se o besedu na podporu prevence rizikového chování. V tomto školním roce nás čekají ještě besedy s Policií ČR a s místními hasiči.

EDUKAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI - V úterý 18. ledna přijede Mgr. Pavlína Miltová, která s naší školou dlouhodobě spolupracuje v oblastech prevence zdraví a rizikového chování dětí. V minulosti měla připravené edukační programy např. na témata Zdravé zuby, První pomoc, Naše tělo. Tentokrát bude program zaměřen na oblast zdraví obecně. Program je určen pro starší děti (Liščata a Medvíďata). 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU – již několikátým rokem se celý náš pedagogický sbor vzdělává v oblastech předškolní pedagogiky. Spolupracujeme s Mgr. Evou Hrubou, naší mentorkou.  V prvním pololetí tohoto školního roku jsme se zaměřily na oblast rozvoje sociálních, emočních a kognitivních kompetencí dětí (metodika Dobrý začátek). V druhém pololetí budeme prohlubovat naše dovednosti v oblasti formativního hodnocení.

MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE – děti během prosince 2021 vyráběly vánoční přáníčka pro radost seniorům z místního Domova pro seniory. V posledním týdnu před Štědrým dnem přáníčka odnesly.

DOTACE – naše MŠ uspěla ve dvou žádostech o dotaci z fondu Královehradeckého kraje. První dotace je určena na podporu digitálního vzdělávání v MŠ, za získané peníze se nakoupilo několik robotických včelek (tzv. Bee-boty), které napomáhají k rozvoji logického myšlení, prostorové orientace a plánování. Dále se pořídilo nakoupit několik interaktivních programů Barevné kamínky, které nabízejí zajímavé činnosti na celý školní rok. Druhá dotace je na podporu etické výchovy – jedná se o projekt, který má přispět k pozitivnímu sociálnímu chování dětí, přičemž děti pomáhají nejen sobě, ale také druhým lidem. Jedním z dílčích úkolů projektu je právě mezigenerační spolupráce (viz. předchozí komentář).

 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - I v letošním školním roce budeme jezdit na lyžařský výcvik do Olešnice v Orlických horách.  Termín: 28. 2. – 4. 3. 2022. Lyžařský výcvik je určen dětem od 4 let. Přihlašování do kurzu proběhlo v prosinci (online).

 

 

Třídy

1. třída liščata

2. třída sovičky

3. třída medvíďata

Další informace