ZÁPIS DO MŠ + KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Mateřská škola Borohrádek Vás srdečně zve na zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020, který se bude konat ve dnech 7. května od 9:00 do 11:30 hodin a 14. května od 10:00 do 12:00 hodin v budově MŠ.

 

S sebou přineste:

-        Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem (najdete na webu školy)

-        Občanský průkaz zákonného zástupce

-        Rodný list dítěte


 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOROHRÁDEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

 

Ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění. Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Borohrádek, budou přednostně přijímány:

 

1.      Děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně 3 let věku, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Borohrádek (podle věku od nejstarších po nejmladší).

2.      Děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Borohrádek podle věku od nejstarších po nejmladší, které nejdéle k 31. 8. 2019 dovrší 2 let.

3.      Děti s trvalým pobytem v mimo obec (Borohrádek) podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Děti se přijímají do výše nejvyššího povoleného počtu uvedeného ve školském rejstříku. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5. stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

 

V Borohrádku 27. 2. 2019

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Administrator EM | 19.02.2019 v 11:40