Události

Výlet pro předškoláky do Žďáru nad Orlicí

18.06.2019 08:00

ZAHRADNÍ PIKNIK

19.06.2019 15:00

MUZIKÁL V KINĚ

21.06.2019 10:00

LOGOPEDIE V MŠ

25.06.2019 13:00

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

26.06.2019 15:30