Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD JE K DISPOZICI V ŠATNÁCH DĚTÍ.