Provozní řád

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování. Jídlo je vydáváno v každé třídě. Děti jsou vedeny k samostatnosti při přípravě ke stolování. Pitný režim je zajištěn celodenně a je obměňován. Při sestavování jídelníčku pro děti je dodržován spotřební koš  a děti jsou tak vedeny ke zdravé a pestré výživě.

Výdejní doba jednotlivých jídel v průběhu dne:

RANNÍ SVAČINA: 

8.45 - 9.00 hodin


OBĚD:

11.30 - 12.00 hodin


ODPOLEDNÍ SVAČINA:

14.00 - 14.30 hodin