Šikovné ručičky dětí ze školičky

Popis realizace projektu: 

Pracovní výchova v mateřské škole proniká všemi činnostmi dětí a je prvním stupněm přípravy dětí na práci. Za získané finanční prostředky jsme mohli zrealizovat nákup truhlářských ponků, nářadí, ochranných pracovních pomůcek a nákup různého materiálu. Dále jsme nakoupili mobilní zahrádky.

Vyhodnocení dopadu projektu:

Hlavním přínosem projektu je položit základy pracovních činností u dětí předškolního věku. Děti se učí základní pracovní dovednosti, učí se používat vhodné pracovní nástroje, nářadí a pomůcky, osvojují si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život, osvojují si základy plánování práce.

Třídy

© Mateřská škola Borohrádek 2010 - 2020 | Tvorba webových stránek www.vmdev.cz
MŠ Borohrádek