Pro rodiče


DĚTI DO MŠ POTŘEBUJÍ:

 • přezůvky - bačkorky s pevnou patou (podepsané celým jménem, ne pantofle!)
 • pohodlné oblečení do třídy
 • oblečení na převlečení - tepláky na zahradu
 • pyžamo (prosíme podepište oba díly celým jménem)
 • náhradní spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky, tepláky
 • pláštěnku (podepsané celým jménem)
 • kartáček na zuby, pastu, kelímek 
 • plastový hrnek s ouškem
   

CO SI DĚTI MOHOU DO MŠ PŘINÉST:

 • oblíbenou hračku - plyšáka, polštářek
   

CO DO MŠ NENOSÍME:

 • zbraně, nože, pouta, nebezpečné předměty, mobilní telefony, peníze
   

OBECNÉ INFORMACE:

 • Provoz MŠ je celodenní od 6,30 do 16,00.
 • V době hlavních prázdnin je provoz přerušen nebo omezen z důvodů nutné údržby a čerpání dovolených zaměstnanců.
 • MŠ je uzavřena a rodiče se do budovy dostávají použitím kódu na dveřích jednotlivých tříd.
 • Rodiče mohou děti přivádět do 8.30 hodin, později na základě domluvy s učitelkou ve třídě
DŮLEŽITÉ:
 • Rodiče jsou povinni předávat dítě učitelce osobně.  Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou dítě vyzvednout jen na základě písemného prohlášení zákonných zástupců (prohášení je součástí Školní matriky). 
 • Pokud chtějí rodiče dát pověření mladší osobě (sourozenec), musí vyplnit příslušný tiskopis.
 • Rodiče mohou do MŠ vodit pouze děti, které jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, zelená rýma a podobné příznaky jsou nemoci , i když děti nemají teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře- běžný režim MŠ je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na přijetí evidentně infekčně nemocného dítěte, pak budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře o bezinfekčnosti, potvrzení budeme požadovat po průjmovém onemocnění, bolestech v krku,zánětu spojivek, apod. Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoli skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály mimo mateřskou školu (úraz, mdloby, nevolnost) a podat zprávu v případě přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleoza, apod.).
 • léky a léčebné prostředky (kapky, masti a léky) v MŠ dětem nepodáváme.

DOCHÁZKA DĚTÍ DO MŠ:

 • Děti, které jsou do MŠ přijaty by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období zvykání. 
 • V případě že dítě bez omluvy nechodí do MŠ déle než 2 týdny, může vedení MŠ rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.
 • Nepřítomnost dítěte musí rodič – pokud je známá - předem včas nahlásit a dítě omluvit – ústně, E-mailem, telefonicky nebo na záznamník nejpozději do 7,00 téhož dne.
 • Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí. 
 • Rodiče vodí své děti do MŠ oblečené tak, aby se mohly samostatně svlékat a oblékat. Obuv musí být pevná (ne pantofle). Veškeré oblečení a obutí musí být označené. Náhradní oblečení (prádlo) mají děti v šatně. Sledujte počasí a podle něj oblékejte své děti.
 • Denně chodíme ven, pobyt venku trvá zpravidla dvě hodiny denně a přizpůsobuje se aktuálnímu počasí. V zimě je pobyt omezen při nepříznivém počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod -10 stupňů C). V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.
 • Děti si po obědě mohou čistit zuby. Rodiče 1 x týdně mění dětem pyžama.
 • Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Odpočinek je součástí režimu dne, děti však nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické a individuální potřeby. Děti, které neusnou se věnují klidovým činnostem. V době od 12,30 do 14,00 se uzamyká budova mateřské školy.
 • Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s vedením školy samostatně pohybovat v areálu školy. Pokud rodič využívá adaptační program – pak se musí domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.