Podpora vzdělávání cizinců

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 jsme využili rozvojový program  MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách. Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí - cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání.

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018

Číslo rozhodnutí

MSMT-3724-8/2018-1

Poskytovatel dotace

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, IČ 00022985

Program

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Modul

A. Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

Název organizace

Mateřská škola Borohrádek, příspěvková organizace

Adresa organizace, email, web

Husova 530, 517 24 Borohrádek, reditelka@msboro.cz, www.msboro.cz

Statutární orgán

Mgr. Eva Musilová

Poskytnutá dotace

13 750,-

 

Vyhodnocení programu

Mateřská škola Borohrádek čerpala finanční prostředky na Podporu vzdělávání cizinců ve školách.

Tuto finanční dotaci jsme využili na nákup pomůcek pro práci s dětmi – cizinci.

Paní učitelky pracovaly s dětmi z Vietnamu a Ukrajiny. Dítě z Ukrajiny navštěvovalo MŠ prvním rokem, děti z Vietnamu chodily do MŠ déle než jeden rok.

U všech třech dětí byla jazyková bariéra důvodem k odložení povinné školní docházky.

Jednalo se o individuální aktivity, ale i o činnosti ve skupině. Paní učitelky se snažily děti podpořit v komunikaci, v rozvoji slovní zásoby a správné výslovnosti. Vhodnými činnostmi děti vedly k samostatnosti v používání českého jazyka a k získání větší jistoty při výslovnosti.

Tuto podporu vzdělávání cizinců hodnotíme velmi pozitivně a děti udělaly velký posun.

Podpora českého jazyka v MŠ pomůže dětem při vstupu do základní školy.

 

Datum: 10. 1.2019
Jméno a podpis statutárního orgánu: Mgr. Eva Musilová