Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018

 

Začátek školního roku:
pondělí 4. 9. 2017
 
Podzimní prázdniny:  
čtvrtek  26. 10. 2017
pátek    27. 10. 2017
 
Vánoční prázdniny:    
sobota  23. 12. 2017
úterý     2. 1. 2018 
 
Pololetní prázdniny:    
pátek     2. 2. 2018
 
Jarní prázdniny:      
5. 3. 2018  -  11. 3. 2018
 
Velikonoční prázdniny:  
čtvrtek 29. 3. 2018
pátek   30. 3. 2018 
 
Hlavní prázdniny:          
pondělí 2. 7. 2018 
pátek  31. 8. 2018 
 
Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
 
 
Plánované akce ve školním roce 2017/2018
 
- divadla 
- tvořivá odpoledne s rodiči a dětmi 
- besídky 
- plavecký kurz 
- lyžařský kurz 
- logopedické vyšetření dětí 
- vyšetření zraku dětí 
- školní výlety
- třídní výlety 
- fotografování