Odhlašování obědů

Odhlašování oběda, svačiny, přesnídávky - musí být vždy odhlášeno do 7,00 hod. téhož dne.

ZPŮSOBY ODHLAŠOVÁNÍ:

  1. do odhlašovacích sešitů v šatnách dětí
  2. telefonicky do hlasové schránky mobilního čísla 777 48 37 85 (záznamník - hlasová schránka je v provozu nonstop 24 hodin)
  3. písemně na e-mail: stravovani@msboro.cz 

 

Pokud rodiče nahlásí změnu jinak - neručíme za to, že tato změna bude provedena.

Jiný způsob odhlašování dětí nebude brán na zřetel. (NEODHLAŠUJTE NA MOBIL třídy ani formou SMS).

Pokud dítě není odhlášeno:

a) z odpolední svačiny - je možnost si z této svačiny odebrat svačinu pouze originál zabalenou - např. mléčné výrobky. Jiné, než originál zabalené svačiny, možno odebrat ve 13,30 hod.

b) z oběda - pouze první den nemoci dítěte, je možnost odebrání oběda do jídlonosiče v době od 11.10 do 11.20 hodin

Jinak je oběd rozdán ostatním dětem v MŠ.
Jestliže je dítě neomluveno, oběd je dále započítáván.