Moudré čtení formou hraní

Za podpory finanční dotace od Škoda Auto jsme měli možnost realizovat náš projekt „Moudré čtení formou hraní“.

Získané finanční prostředky jsme využili na nákup knih, encyklopedií, leporel, knihovny a mobilní knihovničky.

Hlavním cílem projektu je především dlouhodobá podpora čtenářské gramotnosti. Hledáme cestu jak usnadnit dětem všestranný rozvoj a podpořit jejich učení již v mateřské škole. Chceme podpořit vzdělání dětí formou „čtení“ knih.

Projekt má dlouhodobý charakter.  Nakoupené knihy  budou k dispozici dětem po několik let. Dalším rozměrem jak podpořit čtenářskou gramotnost a práci s knihou je vytvořit seznam knih, které  si mohou děti půjčovat domů a podpořit tak čtení v rodinném prostředí. Ve třídách jsme vytvořili čtenářské koutky. Jejich součástí jsou dětské knihovničky, které jsme vybavili dostatečným množstvím naučných a pohádkových knih, encyklopedií a leporel. Naši pedagogové absolvovali semináře na rozvoj a podporu čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku.

Kniha dětem umožňuje seznamování se s okolním světem, předává dětem neocenitelné informace a to formou, která je pro děti přijatelná a atraktivní. V knihách nachází příběhy, které rozvíjí dětskou fantazii, slovní zásobu a myšlení. Děti, u kterých nejsou dostatečně vytvořeny základy pro rozvoj čtenářské gramotnosti, mohou ve škole zažívat hmatatelné neúspěchy a silně ztrácet motivaci. Najít si cestu ke knize je nutné u dětí pěstovat.  Je třeba děti motivovat a správným vedením v nich probouzet lásku k psaným příběhům, pohádkám, ilustracím a naučit je vyhledávání cenných informací.

Čtenářská gramotnost slouží jako nástroj k dosažení cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti. Není to jen prostá schopnost číst, je to schopnost porozumět mnoha různým typům textu, děti se učí schopnosti rozeznávat potřebné informace, schopnosti vyhledat je, efektivně je využít a interpretovat.