Historie

První oddělení mateřské školy v Borohrádku bylo otevřeno na podzim roku 1945 v rodinné vile. Zájem rodičů vedl k přemístění mateřské školy do budovy bývalého očního sanatoria v Husově ulici a dochází k rozšíření o další třídy.

V 70. letech 20. století vzrostl  v Borohrádku počet rodin s malými dětmi natolik, že vznikl nedostatek míst v mateřské škole. Na zahradě Městského úřadu Borohrádek se začala stavět nová budova mateřské školy , která byla v květnu 1982 dokončena a téhož data i slavnostně otevřena.

V budově byly umístěny jesle a 2 třídy mateřské školy pro děti mladší a předškolní. Každá z těchto tříd v MŠ byla tenkrát naplněna do počtu 33 dětí.

V roce 1990 dochází ke zrušení jeslí a mateřská škola tak získává další třídu.

Od roku 1992 vznikají 3 třídy mateřské školy, uspořádané heterogenně.