GDPR

Ředitel školy jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů naší školy je

Mgr. Jana Mervartová (Telefonní kontakt - 494 534 674, e-mailová adresa - poverenec@mervartova.cz).