3. třída

Třída se nachází v prvním patře v pravé části budovy.

O děti se ve třídě starají paní učitelka Libuše Nágrová a ředitelka Eva Musilová, pomocná pracovnice paní Lenka Malíková, paní školnice Alena Jedličková a paní kuchařka Lucie Nágrová. Třída je věkově heterogenní s počtem 26 dětí.

Tato třída je průchozí spojovací chodbou se šatnou dětí druhé třídy.

foto foto
 
foto foto