2. třída Sovičky

Třída "Sovičky" se nachází v prvním patře v levé části budovy.

Pracují zde paní učitelka Irena Klingerová a paní ředitelka Eva Musilová. Pracuje zde i pomocná pracovnice Miluše Marková. O děti se v této třídě dále starají paní školnice Alena Jedličková a paní kuchařka Lucie Nágrová. Třída je věkově heterogenní s počtem 25 dětí. 

Tato třída je průchozí spojovací chodbou se šatnou třetí třídy. 

foto foto foto